ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022

  • Companion p. 5 λέξεις 4, 6, 12, 15, 19 – 21, 23, 34 – 36, 38, 43, 48, 51, 58, 61, 73, 74 
  • Workbook p. 4, 5 ασκ. 1-5 (στο βιβλίο)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9/2022

  • Companion p. 7 λέξεις 1-7, 9, 11, 12 – 16, 18, 19, 21, 22 
  • Workbook p. 7  ασκ. 4, (5 μόνο στο βιβλίο)
  • booklet present simple θεωρία + 2, 4, 5

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9/2022

  • Companion p. 10 λέξεις 1 – 6, 8, 11, 12, 14 – 16, 18, 19, 21 – 25
  • Workbook p. 8, 5 ασκ. 1-6 (μόνο στο βιβλίο)
  • Booklet θεωρια Present Continous