ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2024

  • Ορθογραφία σελ. 97 όλες τις λέξεις
  • Europalso test 9
  • Workbook σελ. 80 ασκ. 1 / 2a / 2b

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2024

  • Ορθογραφία σελ.99
  • Europalso practise test 10
  • Student’s book lesson 33 writing

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2024

για Δευτέρα 27/5/2024

  • Ορθογραφία σελ. 101
  • Workbook σελ. 82 + 83 ασκ. 1, 2, 3, 4, 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: THN TETAΡTH 29/5/2024 γράφουμε διαγώνισμα Να διαβάσω:

  • Λεξιλόγιο lessons 31 έως 35
  • Γραμματική countable and uncountable nouns / quantifiers / question tags / too – enough / simple present passive – simple past passive