Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του kouka.edu.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου περί προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση το kouka.edu.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του kouka.edu.gr οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και να εγκαταλείψει τον ιστότοπο μας άμεσα.

Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγει το kouka.edu.gr;

Επίσκεψη – Περιήγηση Ιστότοπου:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο μας χωρίς να μας δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Σύνδεσμοι:
Το kouka.edu.gr στον ιστότοπο του περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το kouka.edu.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων αυτών των συνδέσμων.

Επικοινωνία μέσω φόρμας:

Κατά την επικοινωνία με το kouka.edu.gr μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, η IP, η ημερομηνία και η ώρα της επικοινωνίας καθώς και το κείμενο που ανταλλάξαμε κατά την επικοινωνία. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την λόγους επικοινωνίας και για λόγους ασφάλειας.

IP Διευθύνσεις:
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο kouka.edu.gr αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies:
Το kouka.edu.gr χρησιμοποιεί cookies όταν επισκέπτεστε τις διάφορες σελίδες μας.

Στο kouka.edu.gr χρησιμοποιούμε session cookies για να μη σας ζητάμε συνεχώς password όταν έπτεστε τις διάφορες σελίδες μας, τα οποία διαγράφονται αμέσως αφού φύγετε από τον ιστοτοπό μας

third party vendors:

Τρίτοι προμηθευτές (third party vendors), όπως η Google ή η facebook και άλλοι προμηθευτές, μπορούν να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση, ανάλυση (πχ google analytics) και προβολή διαφημίσεων (πχ google adwords) που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο website καθώς και για ενέργειες επαναληπτικού marketing.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τέτοια χρήση των cookies από την Google, στον παρακάτω σύνδεσμο,

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 

Το kouka.edu.gr δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες αρχές.

Το kouka.edu.gr διατηρεί αρχεία με προσωπικά στοιχεία, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και φορολογικούς, τα οποία έχει αποστείλει ο επισκέπτης / χρήστης.

Προκειμένου να διορθώσει, αλλάξει ή διαγράψει το προσωπικό του αρχείο, ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Το kouka.edu.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων που μας έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Το kouka.edu.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία μας. Μετά την λήξη με οποιοδήποτε τρόπο της συναλλακτικής σχέσης με την εταιρεία μας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στον ιστότοπο μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας, την ΕΕΤΤ ή τις άμεσα συνεργαζόμενες με το kouka.edu.gr επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.