Εμάθηση Ξένης Γλώσσας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Κουκά

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας: Ένα Μεγάλο Πλεονέκτημα για Παιδιά & Ενήλικες

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν είναι απλώς ένα ακόμη βέλος στη φαρέτρα των γνώσεων ενός παιδιού ή και ενός ενήλικα. Ούτε είναι μόνο μία επιτακτική ανάγκη λόγω των σύγχρονων παγκόσμιων συνθηκών ή, και  λόγω της σπανιότητας της ελληνικής γλώσσας.

Η ικανότητα να μιλάει κανείς μία ξένη γλώσσα αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα που όχι μόνο πολλαπλασιάζει τα τυπικά προσόντα αλλά και συνολικά προάγει την προσωπική ανάπτυξη ενός ατόμου. Με άλλα λόγια, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ευνοεί τα παιδιά καθώς μαθαίνουν να μιλούν αλλά και τους ενήλικες καθώς μεγαλώνουν.

Ας δούμε όμως γιατί είναι τόσο σπουδαίο να μάθει κανείς μία ξένη γλώσσα, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος. Και ας επιβεβαιώσουμε, στη συνέχεια, γιατί η μέθοδος που ακολουθεί ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Κουκά είναι ο πλέον αποτελεσματικός για να αποκτήσει κανείς όλα αυτά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Γιατί τα παιδιά ευνοούνται από την εκμάθηση ξένης γλώσσας

Όπως έχουν δείξει και οι έρευνες, τα παιδιά που μαθαίνουν από νωρίς μία ξένη γλώσσα αποθηκεύουν τις πληροφορίες στο ίδιο μέρος του εγκεφάλου το οποίο χρησιμοποιούν για να μάθουν και τη μητρική τους γλώσσα. Επίσης, όσο πιο μικρός είναι ο μαθητής τόσο λιγότερο το άγχος του να κάνει λάθη, στοιχείο που ευνοεί την πιο εύκολη εκμάθηση. Επιπλέον, ο χρόνος που ένας μαθητής μπορεί να αφιερώσει στην εκμάθηση μιας γλώσσας έχει άμεση και θετική συσχέτιση με τη γνωστική ανάπτυξη. Ο πιο παρατεταμένος χρόνος εκπαίδευσης παρέχει ακόμη τη δυνατότητα να αναπτυχθούν τα παιδιά παράλληλα με την ξένη γλώσσα και κουλτούρα, αναπτύσσοντας μια βαθύτερη διεθνή σύνδεση καθώς ωριμάζουν.

Σύμφωνα πάντα με τις έρευνες η εκμάθηση μιας δεύτερης (ή και τρίτης) γλώσσας ενισχύει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και ενεργητικής ακρόασης, πέρα μάλιστα από τη βελτίωση της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ικανότητας διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών. Τα παιδιά που γνωρίζουν άλλες γλώσσες πέρα από τη μητρική τους, δείχνουν επίσης σημάδια αυξημένης δημιουργικότητας και διανοητικής ευελιξίας.

Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε παιδιά

 

Όπως είναι αναμενόμενο, τα γνωστικά οφέλη της εκμάθησης μιας ξένης  γλώσσας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μελλοντική ακαδημαϊκή επίδοση. Σε σύγκριση με εκείνα που δεν γνωρίζουν μία επιπλέον γλώσσα, τα δίγλωσσα παιδιά έχουν βελτιωμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών και γενικά έχουν υψηλότερες βαθμολογίες. .

Και όχι μόνο: Τα παιδιά που εκτίθενται νωρίς σε άλλες γλώσσες εμφανίζουν πιο θετική στάση απέναντι στους πολιτισμούς που σχετίζονται με αυτές τις γλώσσες. Η εμπειρία της εκμάθησης μιας γλώσσας τους εισάγει στον κόσμο με τρόπους που διαφορετικά δεν  θα είχαν βιώσει.

Συνεπώς, αν σκέφτεστε να εγγράψετε το παιδί σας σε τμήμα και για τρίτη γλώσσα, απλώς, κάντε το: Σε αντίθεση με μια δημοφιλή πεποίθηση, οι πολλαπλές γλώσσες δεν δημιουργούν καμία σύγχυση στα μικρά παιδιά. Όχι μόνο μπορούν να ελίσσονται με φυσικό τρόπο σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα, αλλά η απόκτηση μιας δεύτερης γλώσσας νωρίς στη ζωή κάνει τον εγκέφαλο να μάθει πολλές άλλες γλώσσες, ανοίγοντας έναν πλούσιο κόσμο ευκαιριών για αργότερα.

Είστε ενήλικας; Και πάλι μπορείτε να ωφεληθείτε από μία ξένη γλώσσα

Μια ξένη γλώσσα είναι ένα εντελώς νέο περίπλοκο σύστημα κανόνων, δομών και λεξιλογίου. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας σημαίνει ότι ο εγκέφαλος πρέπει να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα και να απορροφά νέα πρότυπα. Καθώς ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τα νοήματα προσπαθώντας να επικοινωνήσει, αναπτύσσουμε βασικές δεξιότητες μάθησης όπως η γνωστική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων. Οι εξαιρετικά ανεπτυγμένες δεξιότητες κριτικής σκέψης αποτελούν σημαντικό όφελος τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Έτσι, όπως ευνοείται η ανάπτυξη του εγκεφάλου στα μικρά παιδιά, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας έχει θετικά αποτελέσματα και στην ανάπτυξη των ενηλίκων. Κατ’ αρχάς, η εκμάθηση μιας γλώσσας γυμνάζει τον εγκέφαλο: Αυτό σημαίνει ότι οι πολύγλωσσοι άνθρωποι έχουν πολύ καλύτερη μνήμη με ικανότητα να ανακαλούν γρήγορα ονόματα, κατευθύνσεις, γεγονότα και αριθμούς.

Σύμφωνα πάλι με μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει την ικανότητα να σκέφτονται σε διαφορετικές γλώσσες και να μετακινούνται από τη μία στην άλλη έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις σε πολλαπλά επίπεδα ενώ ταυτόχρονα έχουν μειωμένα επίπεδα άγχους. Άλλη μελέτη πάλι, αυτή τη φορά του Πανεπιστημίου Pompeu Fabra της Ισπανίας αποκάλυψε ότι οι πολύγλωσσοι είναι ιδιαίτερα ευφυείς, έχοντας επιπλέον το πλεονέκτημα να εντοπίζουν ακόμη και παραπλανητικές πληροφορίες. Δεν είναι τυχαίο επομένως το γεγονός ότι διάσημοι, φανταστικοί αστυνομικοί χαρακτήρες, όπως ο Σέρλοκ Χολμς και ο Ηρακλής Πουαρό, είναι ειδικευμένοι γλωσσολόγοι.

Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας σε Ενήλικες

 

Φυσικά, η ικανότητα να μιλάει κανείς έστω και μία ξένη γλώσσα είναι σίγουρα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον σημερινό κόσμο. Έτσι, οι δίγλωσσοι ή ακόμη περισσότερο, οι πολύγλωσσοι προσθέτουν αξία στο εργατικό δυναμικό, στοιχείο πολύ σημαντικό για να κερδίσουν μία θέση εργασίας ή να ανελιχθούν επαγγελματικά.

Η ηλικία επομένως, δεν είναι εμπόδιο για να ξεκινήσετε να μαθαίνετε μία ξένη γλώσσα: Ακόμη και μετά την ενηλικίωση, η εκμάθηση γλωσσών βοηθά στην ανάπτυξη ισχυρών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως καλύτερη διαμόρφωση έννοιας, διανοητική ευελιξία, πολλαπλές εργασίες, δεξιότητες ακρόασης και επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα προσφέρει βελτίωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης ενώ ενθαρρύνει τη σύνδεση μεταξύ συνομηλίκων. Μένει λοιπόν να αποφασίσετε: Ποια είναι η επόμενη γλώσσα σας;

Εκμάθηση ξένης γλώσσας στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Κουκά

Όπως διαπιστώσατε, το να εγγράψει ένας γονιός το παιδί του σε ένα τμήμα για την εκμάθηση αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών ή γερμανικών είναι ένα μοναδικό δώρο που μπορεί να του προσφέρει. Αλλά και ένας ενήλικας μπορεί να ωφεληθεί τα μέγιστα από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας είτε για το παιδί σας είτε για εσάς τους ίδιους; Διαλέξτε, κατ΄ αρχάς, τον κατάλληλο εκπαιδευτικό οργανισμό ξένων γλωσσών. Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Κουκά έχουμε τον τρόπο για να αποκτήσετε την ικανότητα να μιλάτε την ξένη γλώσσα της επιλογής σας γρήγορα, εύκολα και διασκεδαστικά. Χάρη στην εφαρμογή του blended learning, της πρωτοποριακή μας μεθόδου που συνδυάζει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και φυσική παρουσία στην αίθουσα χιλιάδες μαθητές, μικροί και μεγάλοι, κατακτούν τα αγγλικά αλλά και τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά διαπιστώνοντας τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της γλωσσομάθειας.

Ακόμη όμως και αν επιλέξετε να μάθετε την ξένη γλώσσα με μόνο εξ αποστάσεως μαθήματα ή αποκλειστικά στις αίθουσές του Οργανισμού μας στον Πειραιά, η εκπαίδευσή σας διατηρεί τα πλέον υψηλά στάνταρ τόσο με τους αυστηρά επιλεγμένους καθηγητές όσο και με τη χρήση των κατάλληλων υλικοτεχνικών μέσων. Πάνω από όλα, στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Κουκά φροντίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή, μικρού ή μεγάλου, έχοντας ύψιστο στόχο την προσωπική του ανέλιξη και πρόοδο.