Ιδιαίτερα Μαθήματα

 

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός – κέντρο Ξένων Γλωσσών παρέχει ιδιαίτερα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. Τα μαθήματα γίνονται είτε στο χώρο σας ή στο φροντιστήριο μας από το έμπειρο διδακτικό προσωπικό μας και με βάση ένα άρτια συγκροτημένο πρόγραμμα και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σπουδών. Έτσι μπορείτε να διασφαλίσετε υψηλή ποιότητα σπουδών καθώς επίσης και αποτελεσματική και οργανωμένη κάλυψη της διδακτέας ύλης.

Η επιλογή βιβλίου, χρονοδιαγράμματος αλλά και του χρόνου εξάσκησης κάθε δεξιότητας της γλώσσας σχεδιάζεται με υπευθυνότητα από τη Διευθύντρια Σπουδών του εκπαιδευτικoύ οργανισμού μας και όχι από έναν καθηγητή ο οποίος δεν ελέγχεται για την μέθοδό του – κάτι που συνήθως συμβαίνει επιλέγοντας έναν τυχαίο καθηγητή για ιδιαίτερα. Στον εκπαιδευτικό μας οργανισμό KOYKA τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις αποδεικνύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε.