ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από τον Σεπτέμβριο 2018 θα αρχίσει να λειτουργεί το Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού ΜΑΘΗΤΟΠΑΡΕΑ.

Το Κέντρο Μελέτης θα βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από αυτόν του Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΚΟΥΚΑ – Κέντρο Ξένων Γλωσσών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άνετη και απρόσκοπτη λειτουργία και των δυο εκπαιδευτικών μονάδων μας.

Το Κέντρο Μελέτης βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου 25 στα Καμίνια.

Μπορείτε, είτε να φέρνετε εσείς τα παιδιά στο χώρο μας, είτε να τα παραλαμβάνουμε εμείς από το σχολείο τους και να τα φέρνουμε στο Κέντρο Μελέτης. Αφού φάνε το μεσημεριανό τους, οι μαθητές μελετούν τα μαθήματά τους με την καθοδήγηση και επίβλεψη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού μας. Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των παιδιών από το Κέντρο Μελέτης στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας τις ημέρες που έχουν μαθήματα ξένης γλώσσας.

Με το Σύστημα Μελέτης στη ΜΑΘΗΤΟΠΑΡΕΑ

• εξασφαλίζουμε τη καθημερινή άριστη προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου.
• στοχεύουμε στη καλύτερη εμπέδωση της σχολικής ύλης με επιπλέον ασκήσεις και τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
• Τα παιδιά μαθαίνουν να αξιοποιούν σωστά το χρόνο τους μελετώντας απερίσπαστα, συστηματικά και αποδοτικά.
• Μαθαίνουν να μελετούν μόνα τους, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης.
• Απαλλάσσονται από το άγχος των διαγωνισμάτων και των εξετάσεων μέσω της έγκαιρης μελέτης και επανάληψης.
• Καλύπτουν προηγούμενα κενά τους.
Συνεργασία με τους γονείς
Η συνεργασία με τους γονείς είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι των Τμημάτων Μελέτης μας. Σκοπός μας είναι να ενημερώνονται συνεχώς από εμάς και τους δασκάλους μας για την πρόοδο των παιδιών τους.

Η επικοινωνία των δασκάλων με τους γονείς γίνεται με τους εξής τρόπους:
• Τετράδιο επικοινωνίας για καθημερινή ενημέρωση
• Προγραμματισμένες συναντήσεις για λεπτομερή ενημέρωση

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΚΑ

mathitoparea.gr