Ξένες Γλώσσες στον Πειραιά για Παιδιά & Εφήβους

 

 

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΚΟΥΚΑ ακολουθούμε συγκεκριμένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα σπουδών προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε επιπέδου και οι μαθητές μας να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις. Εστιάζουμε στις προσωπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές του σχεδιάζουμε ένα συγκροτημένο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην επιτυχία.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ BLENDED- LEARNING ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

 

Το πρωτοποριακό αυτό σύστημα συνδυάζει την δια ζώσης διδασκαλία με την χρήση εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας η οποία δίνει την δυνατότητα για επιπλέον εξάσκηση και ατομική μελέτη στους τομείςπου έχει ανάγκη ο κάθε μαθητής ξεχωριστά. Με αυτόν το σύστημα προσφέρουμε στους μαθητές μας  διαφοροποιημένη / εξατομικευμένη μάθηση. Μέσα σε νένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλονπου τα παρακινεί και τα ενθαρρύνει, τα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους και εξασκούν την ξένη γλώσσα που μαθαίνουν με μια πληθώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΥΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

 

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το σύστημα διδασκαλίας μας:

  • Χρήση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού υλικού που εξάπτει το ενδιαφέρον των μαθητών
  • Χρήση νέων τεχνολογιών  που κάνουν το μάθημα συναρπαστικό
  • Πρωτοποριακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για επιπλέον εξάσκηση και την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών
  • Εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης με λογοτεχνικά βιβλία, ομαδικές δραστηριότητες και projects

ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιμορφώνονται διαρκώς για τις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τόσο η επίδοση των μαθητών όσο και το έργο του εκπαιδευτικού προσωπικού μας αξιολογούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκειμένου να σας παρέχουμε άριστο επίπεδο σπουδών.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

Λαμβάνοντας υπ’όψη τις ατομικές ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή καταρτίζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο εξασφαλίζει την επιτυχία των μαθητών σε όλες τις επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας και μάλιστα σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρόνο.

 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ !