Προγράμματα ΛΑΕΚ στον Πειραιά

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (προγράμματα ΛΑΕΚ)

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ είναι ένα «δωρεάν εργαλείο εκπαίδευσης» το οποίο δίνει την δυνατότητα:

  • Σε κάθε επιχείρηση να επιμορφώνει το προσωπικό της σε εξειδικευμένα αντικείμενα κατάρτισης τα οποία σωρευτικά θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών της.
  • Σε κάθε εργαζόμενο να αυξάνει τις γνώσεις του και να εξειδικεύει τα επαγγελματικά του προσόντα ώστε να παραμένει ανταγωνιστικός στην όλο και συνεχώς μεταβαλλόμενη και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΚΟΥΚΑ» προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών για επιχειρήσεις που επιθυμούν να παρέχουν μαθήματα ξένων γλωσσών στο προσωπικό τους. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες και τους στόχους κάθε επιχείρησης, καταρτίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για το προσωπικό σας με στόχο οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή σας να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν :

  • Στα γραφεία της επιχείρησής σας
  • Στον δικό μας χώρο
  • Μέσω τηλεδιασκέψεων
  • Μέσω e-learning
  • Με ένα συνδυασμό των παραπάνω

Τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε και κανονίζονται σε ώρες και ημέρες που σας εξυπηρετούν .

Επειδή η επιμόρφωση του προσωπικού σας είναι μια σημαντική επένδυση, σας δίνουμε τη δυνατότητα να ελέγχετε την πορεία και την επίδοση κάθε υπαλλήλου σας μέσω των αναφορών προόδου που σας αποστέλλουμε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η συνεχής καθοδήγηση και υποστήριξή μας προς τους εργαζόμενούς σας θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους.