Μεγάλη Προσφορά για τους Μαθητές που Ξεκινούν Τώρα την Εκμάθηση Αγγλικών

 

Έκπτωση Προεγγραφής 40€ για Όλες τις Εγγραφές που θα Γίνουν Μέχρι 30/6/2022

Όλοι οι μαθητές που πηγαίνουν στην Β’  & Γ’ Δημοτικού που θα προεγγραφούν έως τις 30/6/2022 στις τάξεις Αγγλικών Junior A του φροντιστηρίου μας θα κερδίσουν μια έκπτωση 40€.

Πώς Γίνεται το Μάθημα

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΟΥΚΑ πρωταρχικός  μας στόχος είναι οι μικροί  μαθητές μας όχι μόνο να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις  αλλά και να αγαπήσουν τα Αγγλικά.Το μάθημα των Junior τάξεων γίνεται από έμπειρες καθηγήτριες με  ζωντανό και ευχάριστο τρόπο μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, projects και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Με την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζουμε, τα παιδιά χρησιμοποιούν στην πράξη την ύλη που μαθαίνουν, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους και μαθαίνουν να εκτιμούν την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πλάνο

Η κατανομή της διδακτέας ύλης γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται στην τάξη έτσι ώστε οι μαθητές να μην επιβαρύνονται με μεγάλο όγκο εργασιών για το σπίτι. Βασικό μας μέλημα είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να τους  δίνουμε διαρκώς κίνητρα για μεγαλύτερη πρόοδο.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες κάθε μαθητή και λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού ώστε να καταρτίσουμε ένα αποτελεσματικό, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 482 7654 για να μιλήσουμε για τις ανάγκες του δικού σας παιδιού.