ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023

 • Ορθογραφία σελ. 56 λέξεις 1 έως 17
 • Γραμματική ερώτηση S.Present Workbook σελ. 54
 • Ασκήσεις workbook σελ. 57 ασκ. 3 + 4
 • Ασκήσεις Γραμματικής από το φυλλάδιο
 • Ασκήσεις Πλατφόρμα

  • Grammar – Simple Present (don’t – doesn’t)
  • Vocabulary – numbers

Tρίτη 21/11/2023

 • Ορθογραφία workbook σελ. 50 time expressions + σελ. 58 επιρρήματα συχνότητας
 • Workbook σελ. 57 ασκ. 5 και σελ. 58 ασκ. 1 και σελ.59 ασκ.4
 • Student’s book σελ. 35 ασκ. 8 (σε φύλλο χαρτί)

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2023

 • Ορθογραφία workbook σελ. 60 τις ερωτηματικές λέξεις
 • Workbook σελ. 60 ασκ.1
 • ‘Εκθεση student’s σελ. 37 ασκ. 8 – χρησιμοποιήστε το μοντέλο που γράψατε από τον πίνακα
 • Πλατφόρμα europalso

  • Grammar Adverbs of frequency
  • Vocabulary Months

Tρίτη 28/11/2023

 • Workbook σελ. 65 ασκ. 1 + 2 + όλη την σελ. 67