Τετάρτη 15/11/2023

 • Workbook p. 50 – 51 ex. 1-2-4-5
 • Workbook dictation p. 48 / p. 49 ex. 4 + 5
 • Study + Dictation, workbook p. 50 Simple Present

για Παρασκευή 17/11/2023

Παρασκευή 17/11/2023

 • Workbook p. 52 dictation
 • Workbook p. 53 ex. 3-4-5
 • Leaflet ασκ. 2 negative + 2 question

για Τετάρτη 22/11/2023

Τετάρτη 22/11/2023

 • Workbook p. 56 / p.57 ex. 3 + 4
 • Project “sportsperson”
 • Leaflet “affirmative / interrogative” ex. A + B

για Παρασκευή 24/11/2023

Παρασκευή 24/11/2023

 • Dictation, Workbook p. 58 adverbs of frequency , p.50 time expressions
 • Workbook p. 58 – 59  ex. 1 + 3, p. 57 ex. 5
 • Platform: Grammar Simple Present (don’t / doesn’t // adverbs of frequency)

για Τετάρτη 29/11/2023

Τετάρτη 29/11/2023

 • Workbook , Dictation, p.60 Question words
 • Workbook p. 60 + 61 ex. 1 + 3
 • Student’s book p.37 ex.8

για Παρασκευή 1/12/2023