Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά γονείς και δασκάλους να μιλάνε για μαθησιακές δυσκολίες, έναν όρο που συχνά τρομάζει – λόγω, κυρίως, της ελλιπούς πληροφόρησης. Ωστόσο, η σωστή ενημέρωση και αντιμετώπιση μπορεί να δώσει λύσεις σε κάθε παιδί που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, δίνοντάς του την ευκαιρία...

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας δεν είναι απλώς ένα ακόμη βέλος στη φαρέτρα των γνώσεων ενός παιδιού ή και ενός ενήλικα. Ούτε είναι μόνο μία επιτακτική ανάγκη λόγω των σύγχρονων παγκόσμιων συνθηκών ή, και  λόγω της σπανιότητας της ελληνικής γλώσσας. Η ικανότητα να μιλάει κανείς μία ξένη...

Η γνώση των αγγλικών μπορεί να θεωρείται αυτονόητη για την πλειονότητα των Ελλήνων σε μικρότερες ηλικίες, δε συμβαίνει όμως το ίδιο για τους μεγαλύτερους. Υπάρχουν αρκετοί ενήλικες όπου δε γνωρίζουν αγγλικά και ενώ θέλουν να μάθουν, φοβούνται ότι δε θα τα καταφέρουν ή νομίζουν ότι...

Σήμερα, στην ξένη γλώσσα, τα τρία αυτά βασικά συστατικά θα τα βρει ο γονιός σε ιδανική μορφή στο Κέντρο Ξένων γλωσσών Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο δάσκαλος είναι το πιο “μαγικό” συστατικό της μάθησης. Ας δούμε, λοιπόν, τα κριτήρια που ορίζουν τον δάσκαλο: Ειδική κατάρτιση στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας Όλοι...

Για την πρόσβαση στη γνώση, για την προσωπική εξέλιξη, για την επαγγελματική αποκατάσταση, για την κοινωνική ζωή: Τα αγγλικά εξακολουθούν να αποτελούν μια γλώσσα-γέφυρα ανάμεσα σε πληθώρα εκφάνσεων της ζωής. Πράγματι, είναι σαφές στους περισσότερους ότι δύσκολα μπορεί κανείς να πορευτεί χωρίς να γνωρίζει αυτή...