ΤΡΙΤΗ 14/5/2024

 • Workbook σελ. 78 – 79  ασκ. 1, 2, 3, 6
 • Ορθογραφία σελ. 95 όλες τις λέξεις
 • ‘Εκθεση από student’s σελ. 97 ασκ.8

ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2024

 • Ορθογραφία σελ. 97
 • Europalso test 9
 • Workbook σελ. 78 + 79 ασκ. 4 + 5

ΤΡΙΤΗ 21/5/2024

 • Workbook σελ. 82  ασκ. 1, 2, 3
 • Europalso test 10
 • Ορθογραφία σελ. 99

ΠΕΜΠΤΗ 23/5/2024

για Τρίτη 28/5/2024

 • Ορθογραφία σελ. 101
 • Workbook σελ. 84 + 85 ασκ. 1, 2, 3, 5a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: THN ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2024 γράφουμε διαγώνισμα Να διαβάσω:

 • Λεξιλόγιο lessons 31 έως 35
 • Γραμματική countable and uncountable nouns / quantifiers / question tags / too – enough / simple present passive – simple past passive