Η Καινοτόμος Μέθοδος Blended Learning

 

 

 

Είναι η μεγάλη καινοτομία στην εκπαίδευση, είναι μία πρωτοπόρος μέθοδος διδασκαλίας. Το blended learning είναι ό,τι πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό και για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Είναι η μεικτή μάθηση, ένα εναλλακτικό μοντέλο εκπαίδευσης που τροφοδοτείται από την όρεξη για διδασκαλία και από τις ψηφιακές και αναλογικές τεχνικές. Θα μπορούσαμε να το ορίσουμε ως μεικτή τεχνική, σημείο συνάντησης μεταξύ των πιο καινοτόμων μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης και της πιο παραδοσιακής προσέγγισης στην τάξη.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Κουκά, πάντα πρωτοπόρος στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, έχει υιοθετήσει την εκπληκτική αυτή μέθοδο με εξαιρετικά αποτελέσματα.  Ας δούμε όμως λεπτομερώς τι είναι αυτή η συνδυασμένη (blended) μάθηση και γιατί είναι τόσο σημαντική η εφαρμογή της στην εκπαίδευση.

Τι είναι το blended learning: μετάφραση και νόημα

Ήταν το 1960 που ο όρος μεικτή μάθηση ακούστηκε για πρώτη φορά, ως μέρος ενός καινοτόμου σχολικού προγράμματος του Πανεπιστημίου του Ιλινόις. Το «boom», ωστόσο, έγινε μόλις στη δεκαετία του ’90 χάρη στην άφιξη των πρώτων πιο προηγμένων τεχνολογικών μέσων. Η συνδυασμένη μάθηση αποτελείται από 3 διαφορετικούς τύπους διδασκαλίας, χωρισμένους σε διαδοχικές φάσεις:

 • Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στη συνάντηση στην τάξη.
 • Το δεύτερο αναφέρεται σε ατομική διδασκαλία που πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακού περιεχομένου.
 • Το τρίτο, τέλος, αφορά τη δημιουργία μιας κοινότητας εντός της οποίας μοιράζονται οι γνώσεις και οι εμπειρίες (κοινωνική μάθηση).

Τα οφέλη του blended learning

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης έγκειται στην ικανότητά της να κάνει όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική συνεδρία συνεργατική, βελτιώνοντας την εσωτερική επικοινωνία χάρη στον συνδυασμό των μοντέλων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, όταν ο εκπαιδευτικός οργανισμός αξιοποιεί κάθε πόρο για το καλύτερο αποτέλεσμα το blended learning είναι μια άριστη επιλογή, επειδή ακριβώς περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα πληροφόρησης και διδασκαλίας. Επιπλέον, η εξαιρετική αυτή εκπαιδευτική μέθοδος επιτρέπει στους καθηγητές να προτείνουν ακόμη και εξατομικευμένη πορεία για κάθε σπουδαστή, ανάλογα τις ανάγκες του για βελτίωση.

Συνοπτικά, τα πιο σημαντικά οφέλη του blended learning είναι:

 • Υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων μέσων και πόρων εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης χάρη, πάνω απ ‘όλα, στις ποικιλία του τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων
 • Απλότητα και αμεσότητα
 • Βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και εκπαιδευτικών
 • Μεγαλύτερο ενδιαφέρον και συγκέντρωση των μαθητών αφού η χρήση της τεχνολογίας και του Ίντερνετ εξάπτει το προσωπικό ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα και αναζήτηση.
 • Αυτονομία των μαθητών καθώς η χρήση υλικού eLearning αυξάνει την ικανότητά τους να θέτουν κατάλληλους μαθησιακούς στόχους και να καθορίζουν τη δική τους εκπαίδευση η οποία αναπτύσσει μια ικανότητα που θα εκτυλίσσεται σε όλα τα επίπεδα.
 • Συνεργασία μεταξύ των μαθητών καθώς και με τους καθηγητές τους
 • Αξιοποίηση στο έπακρο των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας τόσο στην τάξη όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Προώθηση της αίσθησης της μοναδικότητας: Η συνδυασμένη μάθηση ενδυναμώνει την ατομικότητα και τις ανάγκες της, στοιχείο που μπορεί να είναι μια ισχυρή δύναμη που ωθεί τη μάθηση.
 • Άμεσες απαντήσεις σε απορίες και ανατροφοδότηση μαθητών: Η ικανότητα ταχείας ανάλυσης, ανασκόπησης και ανατροφοδότησης της προσπάθειας των μαθητών, δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να προσαρμόσει τις μεθόδους διδασκαλίας και την ανατροφοδότησή του για κάθε μαθητή βελτιώνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά τους.
 • Ενίσχυση της ανάγκης των σπουδαστών να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό: Λόγω της ευελιξίας της συνδυασμένης μάθησης και της δυνατότητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι μαθητές μπορούν να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό, πράγμα που σημαίνει ότι ένας δάσκαλος μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μαθησιακής διαδικασίας ή να δώσει πιο προηγμένους πόρους, εάν είναι απαραίτητο.

Συνδυασμένη μάθηση = η ισορροπία που φέρνει την επιτυχία

Αποτελεσματικότητα από τη μία πλευρά και ευλαβική προσοχή στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου από την άλλη. Όντας ένα μείγμα προτάσεων κατάρτισης, στην πραγματικότητα, η συνδυασμένη μάθηση αποδεικνύεται τέλεια: Αρκεί τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της να έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Και στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Κουκά η επιλογή αυτή των μέσων και των τρόπων εφαρμογής της μεθόδου του blended learning έχει γίνει με πολύ αυστηρά κριτήρια, κατάλληλα για την επίτευξη του τελικού στόχου: Να μάθουν, παιδιά και ενήλικες, άριστα τα Αγγλικά αλλά και όποια άλλη ξένη γλώσσα επιλέξουν. Ειδικότερα, στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό μας:

 • Φροντίζουμε να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας και μετάδοσης της γνώσης στοχεύοντας στη δημιουργία του πιο κατάλληλου συνδυασμού για τις ανάγκες των σπουδαστών
 • Ο ρόλος του καθηγητή δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της γνώσης και της θεωρίας αλλά κατευθύνει όλη την εκπαιδευτική δραστηριότητα όντας παράλληλα κοντά στον μαθητή και τις ιδιαιτερότητές του
 • Δημιουργούμε τις βάσεις για μια μεγαλύτερη κατανόηση της ξένης γλώσσας εισάγοντας ψηφιακά στοιχεία στην εκπαίδευση στην τάξη αλλά και αντίστροφα.
 • Βοηθάμε τους σπουδαστές να γίνουν αυτόνομοι και υπεύθυνοι, επίσης μέσω της πρόσβασης σε ψηφιακές πλατφόρμες χρήσιμες για το εκάστοτε μάθημα.

Εν ολίγοις, το blended learning, από τη φύση του, αγκαλιάζει καθηγητές και μαθητές και τους τοποθετεί στο κέντρο της διδασκαλίας, δίνοντάς τους αυτονομία και ευκαιρίες συζήτησης που επιπλέον είναι χρήσιμες για την προσωπική και οργανωτική τους ανάπτυξη.