ΠΕΜΠΤΗ 22/9/2022

  • Companion σελ.7
  • Workbook σελ. 6 – 7 ασκ. 1, 2, 3, 4, 5

ΤΡΙΤΗ 27/9/2022

  • Companion ορθογραφία σελ.10 λέξεις 2.1 έως 2.8, 2.11, 2.12, 2.14 έως 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25
  • Workbook σελ. 8 + 9 ασκ. 1, 2, 3, 6
  • Γραμματική Επανάληψη ΘΕΩΡΙΑ SIMPLE PRESENT