Δευτέρα 14/5/2024

  • Past Paper winter 22 + formal writing
  • Ορθογραφία insider σελ. 168 λέξεις 1 έως 25

ΠΕΜΠΤΗ 16/5/2024

  • Past paper nocn summer 23 + formal writing
  • Insider σελ. 168 τις υπόλοιπες λέξεις

Δευτέρα 20/5/2024

  • Past Paper NOCN winter 23 + formal writing