ΔΕΥΤΕΡΑ  16/05/2022

 • Activity book p. 106 λέξεις 2 ,4, 5, 6 και ασκήσεις 2, 3
 • Αctivity book p. 107 γραμματική
 • Coursebook p. 102 ανάγνωση και μετάφραση

————-

Τετάρτη  18/5/2022

 • Course book p. 104   ανάγνωση / μετάφραση
 • Activity book p. 109 γραμματική
 • Activity book p.108 λέξεις 1, 2, 3, 4  & ασκήσεις 2, 3 

ΔΕΥΤΕΡΑ  23/05/2022

 • Activity book p. 110  λέξεις για  ορθογραφία και αντιγραφή  1, 2, 3, 4 και ασκ. 2, 3 
 • Activity book p. 111 γραμματική
 • Coursebook p. 106 ανάγνωση και μετάφραση

————-

Τετάρτη  25/5/2022

 • Course book p. 108 ανάγνωση / μετάφραση
 • Activity book p. 137 let’s write
 • Activity book p.116 λέξεις 1, 2, 3, 4 ορθογραφία και  αντιγραφή  και ασκήσεις 2, 3 

————-