ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/9/2022

Αlphabet book – να γράψω τα υπόλοιπα γράμματα από το A μέχρι και το D

για Τετάρτη 28/9/2022

 

TETAΡΤΗ 28/9/2022

Αlphabet book σελ.8 έως 11  να γράψω τα υπόλοιπα γράμματα από το Ee μέχρι και το Hh και να τα μάθω για ορθογραφία

για Παρασκευή 30/9/2022