ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/2023

 • Language booster σελ. 25 ασκ. 1, 2
 • Language booster σελ. 28 ασκ. 1, 2

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023

 • Activity book σελ. 16 ασκ. 1, 2, 3
 • Pupil’s book σελ. 18, 19 ανάγνωση / μετάφραση
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: TEST 1 (LESSONS 1-5 ) ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11/2023 ΔΙΑΒΑΖΩ:
  • από language booster σελ. 8, 12, 16, 20, 24 όλες τις κυκλωμένες λέξεις
  • από language booster – γραμματική σελ. 10, 14, 18, 22, 26

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2023

 • Προετοιμασία για το test 1 (lessons 1- 5) στις 27/11/2023

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/11/2023

 • Language booster σελ. 29 λέξεις για αντιγραφή και ορθογραφία 6.1. – 6. 5
 • Pupil’s book σελ. 22 ανάγνωση / μετάφραση
 • Activity book σελ. 18 ασκ. 1, 2, 3