ΤΡΙΤΗ 22/11/2022

  • Language booster σελ. 15 ασκήσεις 1, 2
  • Language booster σελ. 25 ασκήσεις 1, 2

ΠΕΜΠΤΗ 24/11/2022

  • Αctivity book σελ. 16 ασκ. 1, 2, 3

ANAKOIΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 1/12/2022 γράφουμε το test 1 στα μαθήματα 1-5 

Διαβάζω: (Λεξιλόγιο) από Language booster σελ. 8, 12, 16, 20, 24 όλες τις κυκλωμένες λέξεις και  (Γραμματική) από Language booster σελ. 10, 14, 18, 22, 16 γραμματική

ΤΡΙΤΗ 29/11/2022

  • Προετοιμασία για το τεστ της Πέμπτης 1/12/2022 στα μαθήματα 1-  5

ΠΕΜΠΤΗ 1/12/2022

  • Language booster σελ. 29 λέξεις για αντιγραφή και ορθογραφία (6.1 – 6.5)
  • Activity book σελ. 18 ασκήσεις 1, 2, 3
  • Pupil’s book σελ. 22 ανάγνωση