Πέμπτη 19/5/2022 για Τρίτη 24/5/2022 

 • Activity book p.106 λέξεις 1 –  6 αντιγραφή και ορθογραφία και ex. 2+ 3
 • Activity book p.107 μελέτη  γραμματική και ορθογραφία
 • Coursebook p. 104

Τρίτη 24/5/2022 για Πέμπτη 26/5/2022

 • Coursebook p.106
 • Activity book p. 109 μελέτη και ορθογραφία γραμματική και ex.4
 • Αctivity book p.108 λέξεις 1 – 4, 6 και ex. 2 -3

Πέμπτη 26/5/2022 για Τρίτη 31/5/2022 

 • Activity book p.116 λέξεις 1 – 5, 9 + 10 αντιγραφή και ορθογραφία) και ex. 2+ 3
 • Activity book p.117 μελέτη και ορθογραφία γραμματική
 • χαρτί ενημέρωσης (να δοθεί στους γονείς) για τα θερινά μαθήματα
 • Coursebook p. 110
 • ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/6/2022 (ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ)

Τρίτη 31/5/2022 για Πέμπτη 2/6/2022

 • Activity book p.118 1-8 αντιγραφή ( 3 φορές) + ορθογραφία
 • Activity book p. 118 ex. 2
 • Αctivity book p.119 μελέτη και ορθογραφία

Πέμπτη 2/6/2022 για Τρίτη 7/6/2022 

 • Activity book p.120 λέξεις 1 – 6, αντιγραφή και ορθογραφία και ex. 2+ 3
 • Activity book p.121  μελέτη γραμματική
 • Coursebook p. 112
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 Μ.Μ. – 19:00 M.M.