ΠEMΠΤΗ 22/9/2022

Αlphabet book – να γράψω τα υπόλοιπα γράμματα από το A μέχρι και το D

για Δευτέρα 26/9/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/9/2022
  • Αlphabet book – σελ.8 έως 11 τα υπόλοιπα γράμματα Ee έως Hh και ορθογραφία
  • Alphabet book σελ.10 ασκ. 1 και σελ.11 ασκ. 2

για Πέμπτη 29/9/2022