ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2022

 • Language booster  σελ. 16 λέξεις 3.1 έως 3.5 αντιγραφή και ορθογραφία και σελ. 18 μελέτη γραμματική πληθυντικός “-s, -es”
 • Αctivity book σελ. 10 ασκ. 1, 2, 3

για ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022, λόγω αργίας 17 Νοεμβρίου)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2022

 • Pupil’s book σελ. 12 ανάγνωση και μετάφραση
 • Αctivity σελ. 11 ασκ. 4 + 5 , σελ 12 + 13
 • Language booster  σελ. 18 μελέτη κατάληξη -ies και σελ. 22
 • Language booster ορθογραφία  σελ. 20 λέξεις 4.1 έως 4.6 
 • Να φέρω χρώματα

για Πέμπτη 24/11/2022

ΠEMΠΤΗ 24/11/2022
 • Activity σελ. 14 ασκ. 1 + 2
 • Language booster σελ. 24 (5.4 έως 5.8 αντιγραφή και ορθογραφία)
 • Pupil’s book ανάγνωση + μετάφραση σελ. 14

για Δευτέρα 28/11/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2022

 • Language booster επανάληψη σελ. 16, 20, 24
 • Αctivity σελ. 16 + 17 ασκ.  2, 3, 4
 • Language booster  σελ. 25 ασκ. 1 + 2

για Πέμπτη 1/12/2022

ΠEMΠΤΗ 1/12/2022

Αctivity book σελ.17 – ασκ. 7

Language booster σελ.26 μελέτη και μαθαίνω απέξω τον κανόνα

Language booster σελ. 27 ασκ. 2 

Language booster Επανάληψη λεξιλόγιο σελ. 16, 20, 24

για Δευτέρα 5/12/2022