ΠΕΜΠΤΗ 16/11/2023

 • Language booster σελ. 25 ασκήσεις 1, 2
 • Language booster σελ. 28 ασκ. 1, 2
 • (Μόνο για τον Θεόφιλο) ότι έχουμε δώσει στο μάθημα της Τρίτης 14/11/2023

TΡΙΤΗ 21/11/2023

 • Activity book σελ. 16 ασκ. 1, 2, 3
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕST 1 (LESSONS 1 – 5) THN TΡΙΤΗ 28/11/2023 Διαβάζω:
  • Language booster σελ. 8, 12, 16, 20, 24 όλες τις κυκλωμένες λέξεις
  • Language booster σελ. 10, 14, 18, 22, 26 γραμματική

ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2023

 • Προετοιμασία για το test 1 (lessons 1-5) στις 28/11/2023

TΡΙΤΗ 28/11/2023

 • Language booster σελ. 29 λέξεις για αντιγραφή + ορθογραφία 6.1 έως 6.5
 • Pupil’s book σελ. 22 ανάγνωση / μετάφραση
 • Activity book σελ. 18 ασκ. 1, 2, 3