ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9/2022

  • Activity book p.11 αντιγραφή τις λέξεις head, eye, nose, ear, mouth, leg (5 φορές την κάθε μία)
  • Activity book p.11 ορθογραφία ασκ.3 όλες τις λέξεις
  • Activity book p. 11 ασκ.4

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/9/2022

  • Activity book p.15 αντιγραφή ΚΑΙ ορθογραφία “days of the week”

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9/2022

  • Activity book p.22 ορθογραφία τις λέξεις 1 – 7 και αντιγραφή 3 φορές την κάθε λέξη
  • Activity book p.23 ασκ. 1, 3, 4
  • Activity book p. 19 ασκ.3