Μετά το τέλος του μαθήματος ο καθηγητής κάθε τμήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού μας «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα μας τις εργασίες που έχουν οι μαθητές για την επόμενη φορά. Έτσι οι μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για το τι έχουν να μελετήσουν

 

Junior A1 – Mrs ΑΝΝΑ (ΤΕ & ΠΑ)

Junior A2 – Mrs ΑΝΝΑ (ΔΕ & ΤΕ)

Junior Α3 – Mrs PELAGIA (ΤΡ & ΠΕ)

Junior Α4 – Mrs ANNA (TΡ & ΠΕ)

Junior B1 – Mrs PELAGIA (ΔΕ & ΤΕ)

 

Junior B2 – Mrs ANNA (ΤΡ & ΠΕ)

A1 – Mrs ΜΑRINA (ΤΡ & ΠΕ)

A2 – Mrs PELAGIA (ΤΕ & ΠΑ)

Β1 – Μrs ΜΑRINA (ΔΕ & ΤΕ)

Β2 – Mrs ΜΑRINA (ΤΡ & ΠΕ)

C1 – Μrs ANNA (ΔΕ & ΠΑ) 

C2- Mrs PELAGIA (ΤΡ & ΠΕ)

D1 – Mrs LIA (ΤΡ & ΠΕ)

D2 – Mrs PELAGIA (ΔΕ & ΠΑ)

 FCE1 – Mrs ΜΑRINA (ΔΕ & ΤΕ & ΠA)

FCE 2 – Mrs LIA (ΔΕ & ΤΕ & ΠΕ)

 ECPE – Mrs LIA (ΤΡ & ΤΕ & ΠΑ)

ESB C2 – Mrs MARINA (ΔΕ & ΠΕ)