Μετά το τέλος του μαθήματος ο καθηγητής κάθε τμήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού μας «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα μας τις εργασίες που έχουν οι μαθητές για την επόμενη φορά. Έτσι οι μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για το τι έχουν να μελετήσουν

 

Junior A1 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΕ & ΠΑ)

Junior A2 – Mrs ΑΝΝΑ (ΤΡ & ΠΕ)

Junior Α3 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΔΕ & ΠΕ)

Junior B1 – Mrs ANNA (ΔΕ & ΤΕ)

A1 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΔΕ & ΤΕ)

A2 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΡ & ΠΕ)

Β1 – Μrs ΑΝΝΑ (ΤΕ & ΠΑ)

Β2 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΤΡ & ΠΕ)

C1 – Μrs ANNA (ΤΡ & ΠΕ) 

C2- Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΔΕ & ΤΕ)

D1 – Mrs ΛΙΑ (ΔΕ & ΠΕ)

D2 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΡ & ΠΑ)

FCE1 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΔΕ & ΠΕ & ΠΑ)

FCE 2 – Mrs ΛΙΑ (ΤΡ & ΤΕ & ΠΑ)

ECPE – Mrs ΛΙΑ (ΔΕ & ΤΕ & ΠΕ)