Μετά το τέλος του μαθήματος ο καθηγητής κάθε τμήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού μας «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα μας τις εργασίες που έχουν οι μαθητές για την επόμενη φορά. Έτσι οι μαθητές που απουσιάζουν μπορούν να ενημερωθούν εύκολα για το τι έχουν να μελετήσουν

 

Junior A1 – Mrs AΝΝΑ (ΔΕ & ΤΕ)

Junior A2 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΡ & ΠΕ)

Junior B1 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΔΕ & ΤΕ)

Junior B2 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΡ & ΠΕ)

A1 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΤΡ & ΠΕ)

A2 – Mrs ΑΝΝΑ (ΔΕ & ΤΕ)

Β1 – Μrs ΑΝΝΑ (ΤΡ & ΠΕ)

C1 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΔΕ & ΤΕ)

C2 – Μrs ANNA (ΤΡ & ΠΕ)

D1- Mrs ΛΙΑ (ΔΕ & ΤΕ)

D2 – Mrs ΠΕΛΑΓΙΑ (ΤΡ & ΠΕ)

Ε – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΤΡ & ΠΑ)

FCE1 – Mrs ΛΙΑ (ΔΕ & ΤΡ & ΠΑ)

FCE 2 – Mrs ΜΑΡΙΝΑ (ΔΕ & ΤΕ & ΠΕ)

ECPE 1 – Mrs ΛΙΑ (ΔΕ & ΤΕ & ΠΕ)