Μεγάλη Προσφορά για τους Μαθητές που Ξεκινούν Τώρα την Εκμάθηση Αγγλικών

 

Junior A και Junior B σε ένα χρόνο με την τιμή της μίας

 

Τι Περιλαμβάνει

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μαθητές Γ’ ή Δ΄Δημοτικού οι οποίοι θέλουν να συντομεύσουν το συνολικό χρόνο σπουδών που απαιτείται μέχρι την απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β2 (Lower). Τα μαθήματα γίνονται δια ζώσης 2 φορές την εβδομάδα και καλύπτεται η ύλη και των δύο Junior τάξεων (Junior A & Junior B) σε μία μόνο σχολική χρονιά.

Πώς Γίνεται το Μάθημα

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΟΥΚΑ πρωταρχικός  μας στόχος είναι οι μικροί  μαθητές μας όχι μόνο να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις  αλλά και να αγαπήσουν τα Αγγλικά.Το μάθημα των Junior τάξεων γίνεται από έμπειρες καθηγήτριες με  ζωντανό και ευχάριστο τρόπο μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, projects και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Με την επικοινωνιακή μέθοδο διδασκαλίας που εφαρμόζουμε, τα παιδιά χρησιμοποιούν στην πράξη την ύλη που μαθαίνουν, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητά τους και μαθαίνουν να εκτιμούν την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πλάνο

Η κατανομή της διδακτέας ύλης γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο μέρος της να καλύπτεται στην τάξη έτσι ώστε οι μαθητές να μην επιβαρύνονται με μεγάλο όγκο εργασιών για το σπίτι. Βασικό μας μέλημα είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να τους  δίνουμε διαρκώς κίνητρα για μεγαλύτερη πρόοδο.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες κάθε μαθητή και λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού ώστε να καταρτίσουμε ένα αποτελεσματικό, εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πλάνο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 482 7654 για να μιλήσουμε για τις ανάγκες του δικού σας παιδιού.